Van beton naar groen

Het is voorjaar 2017. Sinds bijna vier jaar wonen wij in een prachtig appartement op de 8e etage van een senioren complex. Het drukt je voor de zoveelste keer met je neus op de feiten. Je bent, of je het wilt of niet, aangeland in het laatste kwart van je leven. Je komt in aanmerking voor een senioren woning. Een woning voorzien van alle zaken die voor onze doelgroep van belang zijn.
Vanaf de 8e etage kijken wij uit op een voormalig handbalveld en aan de zijkant kunnen wij, zomers, de zee zien en het dichtbij gelegen Landgoed Meer en Bos.

Maar dan besluit de 4e macht, de ambtenaren van de Gemeente Den Haag, in datzelfde jaar uit het niets dat dat handbalveld uitermate geschikt is voor de bouw van 60 -90 woningen. “ Aansluiten bij wisselende bouwhoogtes met eventueel een accent”. Verbloemende ambtelijke taal die de angst doet toenemen dat er hoogbouw komt.

En dan blijkt plotseling dat ook senioren voor hun eigen belangen kunnen opkomen en met vereende krachten ten strijde kunnen en willen trekken tegen het “onrecht” wat hen in hun ogen wordt aangedaan. Een tiental bewoners verenigt zich in een werkgroep.
Alle registers worden opengetrokken. Politieke partijen worden ingeschakeld; er wordt diverse malen ingesproken als de plannen worden besproken in de diverse commissies van de Gemeenteraad; de pers wordt benaderd; een advocaat wordt ingeschakeld; de Ombudsman wordt benaderd; een handtekeningenactie wordt opgezet (resultaat ruim 800 handtekeningen) en op het hoogtepunt zitten er 60 senioren op de publieke tribune tijdens de behandeling van de plannen in de Gemeenteraad. Alles netjes en ingetogen maar wel boos en verontwaardigd.

En dan op 17 december 2017 blijkt de overgrote meerderheid van de Haagse Gemeenteraad gevoelig voor de aangedragen bezwaren en goed onderbouwde en gedocumenteerde argumenten. Een motie van twee partijen, die doorgaans elkaars opponenten zijn, wordt door de Raad in meerderheid aangenomen.
Het College van Burgemeester en Wethouders krijgt de opdracht een andere bouwlocatie te zoeken en met de omwonenden een plan te ontwikkelen voor de aanleg van een buurtpark.

Plotseling zien ook de politiek verantwoordelijken een kans om zo vlak voor de verkiezingen te laten zien dat juist zij toch echt wel naar de bewoners luisteren. Opportunisme van het zuiverste water want nog geen twee weken voor dit besluit hielden zij voet bij stuk. Er moesten en zouden woningen worden gebouwd.

De senioren vierden hun succes en realiseerden zich dat zij door hun inzet, vasthoudendheid, saamhorigheid en doorzettingsvermogen een uniek succes hadden behaald. Hun stem deed er plotseling toe !!
Ze konden niet vermoeden dat het daarna nog ruim 3,5 jaar zou duren voordat het lang verwachte park er eindelijk in haar volle glorie lag.

Onderweg moesten vele hobbels worden genomen. Hobbels in de vorm van vertragingstactieken; procedurefouten; een komen en gaan van “projectleiders”; gebrekkige en soms late of geen informatie en soms zelfs werd opnieuw niet geluisterd naar bewoners en eigen ambtelijke ideeën doorgedrukt. Nog steeds bleek het moeilijk om als ambtenaar te erkennen dat bewoners bij uitstek deskundig zijn als het gaat om de kwaliteit van hun woning en hun woonomgeving. 

Maar nu ligt het park er eindelijk en is het een dagelijkse verademing om de transformatie van een saai, niet of nauwelijks meer gebruikt, sportterrein tot een prachtig park vanuit je senioren woning te kunnen aanschouwen.
Je moet er toch niet aan denken dat op dit zelfde stukje snippergroen een groot aantal  betonnen woningen zou hebben gestaan !!

Wij senioren zijn enorm veel dank verschuldigd aan die groep mensen die zich hier bijna vier jaar voor hebben ingezet en een groot deel van hun vrije tijd daarvoor hebben opgeofferd. Hun vasthoudendheid en wilskracht heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van onze leefomgeving tot in lengte van dagen behouden zal blijven. Eigenlijk zelfs verbeterd is. Bravo !!!

De les die wij hieruit moeten trekken is dat wij wel degelijk invloed kunnen uitoefenen en succes kunnen behalen in de strijd tegen ons niet welgevallige plannen van de vierde macht. Voorwaarde is wel dat wij onze aanwezige deskundigheid inzetten en bereid zijn om met elkaar onze schouders eronder te zetten. Onze stem wordt dan wel degelijk gehoord. Ook die van senioren.

8 antwoorden op “Van beton naar groen”

 1. Iedereen die hebben meegewerkt
  Bedankt. We hebben met z,n alle gehoopt
  en toch gekregen . Zo hoort ook , ook
  onze stem moet gehoord worden .

  Maarten

 2. Ernst,
  Uitstekend verwoord hoe het is gedaan. Maar we zijn jou en ook Pat Houkes veel dank verschuldigd om dit zo op te pakken. Het speurwerk en de gewelven van wat heet de Gemeente Den Haag hebben jullie toch informatie kunnen vinden die van essentieel belang waren om ook met steun van de politiek met name Chris vd Helm tot een succes hebben geleid. Daarnaast moeten we inderdaad heel erg TROTS zijn op wat we hebben bereikt als Werkgroep Mozartplantsoen. Nogmaals heel veel dank hiervoor !!!

 3. Ja, zo kom je het laatste kwart van je leven wel door! Wat een ‘strooptocht’! (Waarmee ik in dit geval een tocht door de ambtelijke stroop bedoel). Maar petje af voor jullie vasthoudendheid en gefeliciteerd met het mooie resultaat!

 4. Mooi stuk, Ernst. En dan te bedenken dat er in het land nog veel van deze zaken zijn. En de politici luisteren tot ‘s avonds 21.00 uur op de verkiezingsdag naar hun achterban. Daarna, een paar jaar, gaan ze weer hun eigen gang. Gefeliciteerd.

 5. Helemaal met je eens. Terecht gaan de credits naar de werkgroep Mozartplantsoen, die er veel energie ingestopt heeft. Wel wil ik nog vermelden dat die werkgroep in eerste instantie onder jouw leiding stond en dat jij, als onderdeel van die vierde macht, in je werkzame leven, veel kennis inbracht. Later heeft Ben dat op goede manier voortgezet.

 6. Ook jouw initiatief Ernst, om WOB in de discussie te gaan gebruiken, heeft zeker geholpen, stukken hebben wij trouwens nooit gezien, waarin staat hoe de bouwplanen tot stand zijn gekomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *